تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 AZN
=
0.794 SGD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.794 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.26 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.794 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.794 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور دیروز 0.794 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.782 0.792 کمترین
0.803 0.802 بیشترین
0.794 0.796 میانگین
0.005 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 مانات آذربایجان
=
0.79 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
7.94 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
19.84 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
39.68 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
79.37 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
119.05 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
158.73 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
198.41 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
396.83 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
793.65 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
3,968.25 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

1 دلار سنگاپور
=
1.26 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
12.6 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
31.5 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
63 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
126 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
189 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
252 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
315 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
630 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,260 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6,300 مانات آذربایجان
33,720 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 33,720 تومان است که نسبت به روز گذشته 290 تومان (0.85 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,010 تومان معامله می شد.

42,450 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 42,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)