تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 AZN
=
0.798 SGD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.798 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.252 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402 برابر 0.798 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.798 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور دیروز 0.796 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.765 0.778 کمترین
0.797 0.796 بیشترین
0.786 0.788 میانگین
0.006 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 مانات آذربایجان
=
0.8 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
7.98 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
19.96 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
39.92 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
79.85 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
119.77 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
159.69 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
199.62 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
399.23 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
798.47 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
3,992.34 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

1 دلار سنگاپور
=
1.25 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
12.52 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
31.31 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
62.62 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
125.24 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
187.86 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
250.48 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
313.1 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
626.2 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,252.4 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6,261.99 مانات آذربایجان
30,700 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 30,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 380 تومان (1.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 31,080 تومان معامله می شد.

38,450 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 38,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 580 تومان (1.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 39,030 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)