تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 AZN
=
0.791 SGD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.791 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.265 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 برابر 0.791 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.791 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور دیروز 0.792 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.775 0.785 کمترین
0.794 0.794 بیشترین
0.786 0.790 میانگین
0.005 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 مانات آذربایجان
=
0.79 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
7.91 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
19.76 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
39.53 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
79.06 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
118.59 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
158.12 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
197.65 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
395.29 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
790.59 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
3,952.94 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

1 دلار سنگاپور
=
1.26 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
12.65 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
31.62 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
63.24 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
126.49 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
189.73 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
252.98 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
316.22 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
632.44 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,264.88 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6,324.4 مانات آذربایجان
33,730 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 33,730 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,640 تومان معامله می شد.

42,650 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 42,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)