تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

1 GBP
=
1.717 SGD
1 پوند انگلیسبرابر است با1.717 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.582 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر 1.717 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.717 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور دیروز 1.724 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
1.684 1.708 کمترین
1.726 1.726 بیشترین
1.706 1.718 میانگین
0.010 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

1 پوند انگلیس
=
1.72 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
17.17 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
42.93 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
85.85 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
171.7 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
257.55 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
343.4 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
429.25 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
858.5 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,717.01 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
8,585.03 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

1 دلار سنگاپور
=
0.58 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
5.82 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
14.56 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
29.12 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
58.24 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
87.36 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
116.48 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
145.6 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
291.2 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
582.41 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
2,912.05 پوند انگلیس
74,150 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 74,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 550 تومان (0.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 74,700 تومان معامله می شد.

43,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 43,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/SGD فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)