تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

1 GBP
=
1.665 SGD
1 پوند انگلیسبرابر است با1.665 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.601 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 برابر 1.665 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.665 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور دیروز 1.660 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
1.658 1.658 کمترین
1.737 1.711 بیشترین
1.705 1.683 میانگین
0.020 0.017 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

1 پوند انگلیس
=
1.66 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
16.65 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
41.62 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
83.23 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
166.46 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
249.7 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
332.93 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
416.16 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
832.32 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,664.64 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
8,323.21 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

1 دلار سنگاپور
=
0.6 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
6.01 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
15.02 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
30.04 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
60.07 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
90.11 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
120.15 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
150.18 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
300.36 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
600.73 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
3,003.65 پوند انگلیس
60,300 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 60,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.58 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 59,950 تومان معامله می شد.

36,560 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 36,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.19 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/SGD فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)