تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

1 TRY
=
0.042 SGD
1 لیر ترکیهبرابر است با0.042 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با23.869 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 0.042 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.042 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور دیروز 0.042 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.040 0.041 کمترین
0.044 0.042 بیشترین
0.042 0.042 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

1 لیر ترکیه
=
0.04 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.42 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
1.05 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
2.09 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
4.19 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
6.28 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
8.38 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
10.47 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
20.95 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
41.89 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
209.47 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

1 دلار سنگاپور
=
23.87 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
238.69 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
596.73 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,193.46 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,386.92 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3,580.38 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4,773.84 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5,967.3 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
11,934.61 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
23,869.21 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
119,346.07 لیر ترکیه
1,995 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 1,995 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,000 تومان معامله می شد.

47,650 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 47,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/TRY و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)