تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

1 CNY
=
0.187 SGD
1 یوان چینبرابر است با0.187 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.357 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.187 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.187 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور دیروز 0.187 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.185 0.185 کمترین
0.191 0.188 بیشترین
0.187 0.187 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

1 یوان چین
=
0.19 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.87 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.67 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
9.33 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
18.67 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
28 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
37.34 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
46.67 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
93.34 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
186.68 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
933.38 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

1 دلار سنگاپور
=
5.36 یوان چین
10 یوان چین
=
53.57 یوان چین
25 یوان چین
=
133.92 یوان چین
50 یوان چین
=
267.84 یوان چین
100 یوان چین
=
535.69 یوان چین
150 یوان چین
=
803.53 یوان چین
200 یوان چین
=
1,071.37 یوان چین
250 یوان چین
=
1,339.22 یوان چین
500 یوان چین
=
2,678.44 یوان چین
1000 یوان چین
=
5,356.87 یوان چین
5000 یوان چین
=
26,784.37 یوان چین
7,070 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

37,860 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 37,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 38,040 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)