تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

1 IQD
=
0.001 SGD
1 دینار عراقبرابر است با0.001 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1,133.531 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.001 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

1 دینار عراق
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.02 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.04 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.09 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.13 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.18 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.22 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.44 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
0.88 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4.41 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

1 دلار سنگاپور
=
1,133.53 دینار عراق
10 دینار عراق
=
11,335.31 دینار عراق
25 دینار عراق
=
28,338.28 دینار عراق
50 دینار عراق
=
56,676.56 دینار عراق
100 دینار عراق
=
113,353.12 دینار عراق
150 دینار عراق
=
170,029.67 دینار عراق
200 دینار عراق
=
226,706.23 دینار عراق
250 دینار عراق
=
283,382.79 دینار عراق
500 دینار عراق
=
566,765.58 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
1,133,531.16 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
5,667,655.79 دینار عراق
3,910 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 3,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.39 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,895 تومان معامله می شد.

43,450 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 43,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,300 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به دلار سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار عراق به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)