تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

1 NOK
=
1.034 TJS
1 کرون نروژبرابر است با1.034 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.967 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 1.034 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 1.034 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان دیروز 1.033 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.986 0.986 کمترین
1.051 1.034 بیشترین
1.017 1.014 میانگین
0.017 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

1 کرون نروژ
=
1.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
10.34 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
25.84 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
51.69 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
103.37 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
155.06 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
206.74 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
258.43 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
516.86 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,033.72 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
5,168.59 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

1 سامانی تاجیکستان
=
0.97 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
9.67 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
24.18 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
48.37 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
96.74 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
145.11 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
193.48 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
241.85 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
483.69 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
967.38 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
4,836.91 کرون نروژ
5,580 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,560 تومان معامله می شد.

5,400 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,380 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)