تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

1 NOK
=
1.014 TJS
1 کرون نروژبرابر است با1.014 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.986 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 1.014 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 1.014 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان دیروز 1.018 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.003 1.016 کمترین
1.100 1.039 بیشترین
1.045 1.026 میانگین
0.027 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

1 کرون نروژ
=
1.01 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
10.14 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
25.35 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
50.7 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
101.39 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
152.09 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
202.79 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
253.48 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
506.96 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,013.93 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
5,069.64 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

1 سامانی تاجیکستان
=
0.99 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
9.86 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
24.66 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
49.31 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
98.63 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
147.94 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
197.25 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
246.57 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
493.13 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
986.26 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
4,931.31 کرون نروژ
4,580 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 4,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 65 تومان (1.4 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,645 تومان معامله می شد.

4,515 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 4,515 تومان است که نسبت به روز گذشته 45 تومان (0.99 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)