تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

1 USD
=
10.972 NOK
1 دلار آمریکابرابر است با10.972 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.091 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 10.972 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 10.972 کرون نروژ. نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ دیروز 10.896 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
10.417 10.648 کمترین
11.220 11.209 بیشترین
10.892 10.858 میانگین
0.180 0.175 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

1 دلار آمریکا
=
10.97 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
109.72 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
274.3 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
548.6 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
1,097.2 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,645.8 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
2,194.4 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2,743 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
5,486 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
10,972 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
54,860 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

1 کرون نروژ
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.91 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.28 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.56 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.11 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
13.67 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
18.23 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
22.79 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
45.57 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
91.14 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
455.71 دلار آمریکا
50,300 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 50,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,400 تومان معامله می شد.

4,610 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 4,610 تومان است که نسبت به روز گذشته 45 تومان (0.97 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/NOK فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)