تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

1 SEK
=
1.003 NOK
1 کرون سوئدبرابر است با1.003 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.997 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 1.003 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 1.003 کرون نروژ. نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ دیروز 1.005 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.997 1.001 کمترین
1.027 1.020 بیشترین
1.012 1.012 میانگین
0.008 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

1 کرون سوئد
=
1 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
10.03 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
25.07 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
50.15 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
100.29 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
150.44 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
200.58 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
250.73 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
501.46 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,002.92 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
5,014.61 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به کرون سوئد

1 کرون نروژ
=
1 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
9.97 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
24.93 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
49.85 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
99.71 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
149.56 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
199.42 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
249.27 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
498.54 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
997.09 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4,985.44 کرون سوئد
6,010 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 6,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (2.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,140 تومان معامله می شد.

5,990 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 5,990 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.96 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 6,110 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/SEK فارکس می توانید کرون سوئد خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)