تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

1 SEK
=
1.026 NOK
1 کرون سوئدبرابر است با1.026 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.975 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 1.026 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 1.026 کرون نروژ. نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ دیروز 1.026 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.949 1.001 کمترین
1.029 1.029 بیشترین
0.995 1.022 میانگین
0.024 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ

1 کرون سوئد
=
1.03 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
10.26 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
25.64 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
51.28 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
102.57 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
153.85 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
205.13 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
256.42 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
512.83 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,025.67 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
5,128.34 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به کرون سوئد

1 کرون نروژ
=
0.97 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
9.75 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
24.37 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
48.75 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
97.5 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
146.25 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
194.99 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
243.74 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
487.49 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
974.97 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4,874.87 کرون سوئد
4,870 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,865 تومان معامله می شد.

4,750 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,740 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/SEK فارکس می توانید کرون سوئد خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)