تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

1 RUB
=
0.118 NOK
1 روبل روسیهبرابر است با0.118 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با8.482 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.118 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.118 کرون نروژ. نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ دیروز 0.117 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.112 0.115 کمترین
0.118 0.118 بیشترین
0.116 0.117 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

1 روبل روسیه
=
0.12 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.18 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
2.95 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
5.89 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
11.79 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
17.68 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
23.58 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
29.47 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
58.95 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
117.89 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
589.47 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

1 کرون نروژ
=
8.48 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
84.82 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
212.06 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
424.11 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
848.22 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,272.33 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,696.44 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,120.56 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,241.11 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,482.22 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
42,411.1 روبل روسیه
710 تومان

قیمت روبل روسیه امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 710 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 710 تومان معامله می شد.

6,020 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 6,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.66 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 6,060 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/NOK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)