تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

1 AZN
=
6.306 NOK
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.306 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.159 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 6.306 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 6.306 کرون نروژ. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ دیروز 6.308 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
6.166 6.197 کمترین
6.515 6.308 بیشترین
6.310 6.251 میانگین
0.100 0.037 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

1 مانات آذربایجان
=
6.31 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
63.06 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
157.64 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
315.29 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
630.57 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
945.86 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,261.14 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,576.43 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,152.85 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
6,305.7 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
31,528.51 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

1 کرون نروژ
=
0.16 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.59 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.96 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.93 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.86 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
23.79 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
31.72 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
39.65 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
79.29 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
158.59 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
792.93 مانات آذربایجان
34,160 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 34,160 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,140 تومان معامله می شد.

5,420 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)