تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

1 AMD
=
0.026 NOK
1 درام ارمنستانبرابر است با0.026 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با38.829 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 0.026 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.026 کرون نروژ. نرخ تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ دیروز 0.026 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.025 0.026 کمترین
0.027 0.026 بیشترین
0.026 0.026 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

1 درام ارمنستان
=
0.03 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.26 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
0.64 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
1.29 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
2.58 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
3.86 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
5.15 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
6.44 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
12.88 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
25.75 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
128.77 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

1 کرون نروژ
=
38.83 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
388.29 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
970.73 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,941.47 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,882.94 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,824.41 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,765.88 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
9,707.35 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
19,414.69 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
38,829.38 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
194,146.9 درام ارمنستان
14,150 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 14,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (1.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,000 تومان معامله می شد.

5,490 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 5,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (1.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)