تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

1 THB
=
0.298 NOK
1 بات تایلندبرابر است با0.298 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با3.351 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.298 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.298 کرون نروژ. نرخ تبدیل بات تایلند به کرون نروژ دیروز 0.299 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.291 0.292 کمترین
0.300 0.300 بیشترین
0.295 0.297 میانگین
0.002 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

1 بات تایلند
=
0.3 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
2.98 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
7.46 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
14.92 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
29.84 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
44.76 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
59.68 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
74.6 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
149.2 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
298.39 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
1,491.95 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

1 کرون نروژ
=
3.35 بات تایلند
10 بات تایلند
=
33.51 بات تایلند
25 بات تایلند
=
83.78 بات تایلند
50 بات تایلند
=
167.57 بات تایلند
100 بات تایلند
=
335.13 بات تایلند
150 بات تایلند
=
502.7 بات تایلند
200 بات تایلند
=
670.26 بات تایلند
250 بات تایلند
=
837.83 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,675.66 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,351.31 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
16,756.56 بات تایلند
1,760 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,770 تومان معامله می شد.

5,900 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,920 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/NOK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)