تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به کرون نروژ

1 EUR
=
11.684 NOK
1 یوروبرابر است با11.684 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.086 یورو
نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 11.684 است. یعنی 1 یورو برابر است با 11.684 کرون نروژ. نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ دیروز 11.682 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
11.284 11.284 کمترین
11.845 11.682 بیشترین
11.558 11.441 میانگین
0.152 0.110 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل یورو به کرون نروژ

1 یورو
=
11.68 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
116.84 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
292.1 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
584.2 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
1,168.41 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,752.61 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
2,336.82 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2,921.02 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
5,842.05 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
11,684.1 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
58,420.48 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به یورو

1 کرون نروژ
=
0.09 یورو
10 یورو
=
0.86 یورو
25 یورو
=
2.14 یورو
50 یورو
=
4.28 یورو
100 یورو
=
8.56 یورو
150 یورو
=
12.84 یورو
200 یورو
=
17.12 یورو
250 یورو
=
21.4 یورو
500 یورو
=
42.79 یورو
1000 یورو
=
85.59 یورو
5000 یورو
=
427.93 یورو
63,350 تومان

قیمت یورو امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 63,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 63,300 تومان معامله می شد.

5,420 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/NOK فارکس می توانید یورو خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)