تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به کرون نروژ

1 EUR
=
11.667 NOK
1 یوروبرابر است با11.667 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.086 یورو
نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 11.667 است. یعنی 1 یورو برابر است با 11.667 کرون نروژ. نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ دیروز 11.594 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
11.306 11.566 کمترین
11.766 11.766 بیشترین
11.481 11.632 میانگین
0.121 0.045 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل یورو به کرون نروژ

1 یورو
=
11.67 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
116.67 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
291.68 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
583.37 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
1,166.74 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,750.11 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
2,333.48 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2,916.84 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
5,833.69 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
11,667.38 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
58,336.88 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به یورو

1 کرون نروژ
=
0.09 یورو
10 یورو
=
0.86 یورو
25 یورو
=
2.14 یورو
50 یورو
=
4.29 یورو
100 یورو
=
8.57 یورو
150 یورو
=
12.86 یورو
200 یورو
=
17.14 یورو
250 یورو
=
21.43 یورو
500 یورو
=
42.85 یورو
1000 یورو
=
85.71 یورو
5000 یورو
=
428.55 یورو
70,100 تومان

قیمت یورو امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 70,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,900 تومان (2.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 72,000 تومان معامله می شد.

6,010 تومان

قیمت کرون نروژ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 6,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (3.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 6,210 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/NOK فارکس می توانید یورو خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)