تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

1 KWD
=
34.971 TJS
1 دینار کویتبرابر است با34.971 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.029 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 34.971 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 34.971 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان دیروز 34.941 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
34.922 34.922 کمترین
35.678 35.463 بیشترین
35.426 35.162 میانگین
0.214 0.156 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

1 دینار کویت
=
34.97 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
349.71 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
874.27 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1,748.53 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3,497.07 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5,245.6 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
6,994.14 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
8,742.67 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
17,485.34 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
34,970.68 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
174,853.42 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

1 سامانی تاجیکستان
=
0.03 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.29 دینار کویت
25 دینار کویت
=
0.71 دینار کویت
50 دینار کویت
=
1.43 دینار کویت
100 دینار کویت
=
2.86 دینار کویت
150 دینار کویت
=
4.29 دینار کویت
200 دینار کویت
=
5.72 دینار کویت
250 دینار کویت
=
7.15 دینار کویت
500 دینار کویت
=
14.3 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
28.6 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
142.98 دینار کویت
198,700 تومان

قیمت دینار کویت امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 198,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 5,250 تومان (2.71 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 193,450 تومان معامله می شد.

5,680 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 5,680 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (2.71 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,530 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار کویت و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)