تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

1 KWD
=
35.44 TJS
1 دینار کویتبرابر است با35.44 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.028 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 35.440 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 35.440 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان دیروز 35.450 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
35.162 35.162 کمترین
35.828 35.627 بیشترین
35.508 35.473 میانگین
0.089 0.097 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

1 دینار کویت
=
35.44 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
354.4 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
886 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1,772.01 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3,544.01 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5,316.02 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
7,088.03 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
8,860.03 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
17,720.06 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
35,440.13 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
177,200.65 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

1 سامانی تاجیکستان
=
0.03 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.28 دینار کویت
25 دینار کویت
=
0.71 دینار کویت
50 دینار کویت
=
1.41 دینار کویت
100 دینار کویت
=
2.82 دینار کویت
150 دینار کویت
=
4.23 دینار کویت
200 دینار کویت
=
5.64 دینار کویت
250 دینار کویت
=
7.05 دینار کویت
500 دینار کویت
=
14.11 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
28.22 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
141.08 دینار کویت
164,650 تومان

قیمت دینار کویت امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 164,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 164,500 تومان معامله می شد.

4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار کویت و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)