تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

1 USD
=
0.308 KWD
1 دلار آمریکابرابر است با0.308 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با3.247 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.308 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.308 دینار کویت. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت دیروز 0.308 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.306 0.307 کمترین
0.308 0.308 بیشترین
0.308 0.308 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

1 دلار آمریکا
=
0.31 دینار کویت
10 دینار کویت
=
3.08 دینار کویت
25 دینار کویت
=
7.7 دینار کویت
50 دینار کویت
=
15.4 دینار کویت
100 دینار کویت
=
30.8 دینار کویت
150 دینار کویت
=
46.2 دینار کویت
200 دینار کویت
=
61.6 دینار کویت
250 دینار کویت
=
77 دینار کویت
500 دینار کویت
=
154 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
308 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
1,540 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به دلار آمریکا

1 دینار کویت
=
3.25 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
32.47 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
81.17 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
162.34 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
324.68 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
487.01 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
649.35 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
811.69 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
1,623.38 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
3,246.75 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
16,233.77 دلار آمریکا
65,750 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 65,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,900 تومان (2.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 67,650 تومان معامله می شد.

213,350 تومان

قیمت دینار کویت امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 213,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 6,300 تومان (2.87 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 219,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کویت بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)