تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

1 USD
=
0.309 KWD
1 دلار آمریکابرابر است با0.309 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با3.236 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.309 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.309 دینار کویت. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت دیروز 0.308 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.307 0.307 کمترین
0.309 0.309 بیشترین
0.309 0.308 میانگین
0.000 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت

1 دلار آمریکا
=
0.31 دینار کویت
10 دینار کویت
=
3.09 دینار کویت
25 دینار کویت
=
7.72 دینار کویت
50 دینار کویت
=
15.45 دینار کویت
100 دینار کویت
=
30.9 دینار کویت
150 دینار کویت
=
46.35 دینار کویت
200 دینار کویت
=
61.8 دینار کویت
250 دینار کویت
=
77.25 دینار کویت
500 دینار کویت
=
154.5 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
309 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
1,545 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به دلار آمریکا

1 دینار کویت
=
3.24 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
32.36 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
80.91 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
161.81 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
323.62 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
485.44 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
647.25 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
809.06 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
1,618.12 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
3,236.25 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
16,181.23 دلار آمریکا
50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

164,500 تومان

قیمت دینار کویت امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 164,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 700 تومان (0.42 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 165,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کویت بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)