تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

1 SEK
=
0.028 KWD
1 کرون سوئدبرابر است با0.028 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با35.406 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

نرخ تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

نرخ تبدیل کرون سوئد به دینار کویت امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.028 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.028 دینار کویت. نرخ تبدیل کرون سوئد به دینار کویت دیروز 0.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.028 0.028 کمترین
0.030 0.029 بیشترین
0.029 0.029 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

1 کرون سوئد
=
0.03 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.28 دینار کویت
25 دینار کویت
=
0.71 دینار کویت
50 دینار کویت
=
1.41 دینار کویت
100 دینار کویت
=
2.82 دینار کویت
150 دینار کویت
=
4.24 دینار کویت
200 دینار کویت
=
5.65 دینار کویت
250 دینار کویت
=
7.06 دینار کویت
500 دینار کویت
=
14.12 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
28.24 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
141.22 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

1 دینار کویت
=
35.41 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
354.06 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
885.15 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1,770.29 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
3,540.58 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
5,310.88 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
7,081.17 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
8,851.46 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
17,702.92 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
35,405.84 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
177,029.22 کرون سوئد
5,960 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,970 تومان معامله می شد.

210,700 تومان

قیمت دینار کویت امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 210,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (0.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 211,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به کرون سوئد و همچنین نرخ دلار به دینار کویت بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)