تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور

1 JPY
=
0.009 SGD
1 ین ژاپنبرابر است با0.009 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با110.586 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.009 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.009 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور دیروز 0.009 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.009 0.009 کمترین
0.009 0.009 بیشترین
0.009 0.009 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور

1 ین ژاپن
=
0.01 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.09 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.23 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.45 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.9 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
1.36 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
1.81 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
2.26 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
4.52 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
9.04 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
45.21 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به ین ژاپن

1 دلار سنگاپور
=
110.59 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
1,105.86 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
2,764.64 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
5,529.28 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
11,058.56 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
16,587.84 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
22,117.12 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
27,646.4 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
55,292.79 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
110,585.59 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
552,927.93 ین ژاپن
34,290 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 34,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,210 تومان معامله می شد.

37,920 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 37,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 38,040 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار SGD/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار SGD/JPY فارکس می توانید ین ژاپن خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)