تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

1 DKK
=
1.557 TJS
1 کرون دانمارکبرابر است با1.557 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.642 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 1.557 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 1.557 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان دیروز 1.562 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.558 1.558 کمترین
1.606 1.597 بیشترین
1.587 1.583 میانگین
0.010 0.011 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

1 کرون دانمارک
=
1.56 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
15.57 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
38.93 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
77.86 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
155.72 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
233.59 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
311.45 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
389.31 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
778.62 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,557.25 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
7,786.24 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

1 سامانی تاجیکستان
=
0.64 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
6.42 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
16.05 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
32.11 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
64.22 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
96.32 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
128.43 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
160.54 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
321.08 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
642.16 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
3,210.79 کرون دانمارک
9,380 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 9,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (2.8 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,650 تومان معامله می شد.

6,030 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 6,030 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (2.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,180 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)