تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

1 DKK
=
1.613 TJS
1 کرون دانمارکبرابر است با1.613 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.62 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 1.613 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 1.613 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان دیروز 1.604 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.543 1.550 کمترین
1.610 1.610 بیشترین
1.570 1.583 میانگین
0.017 0.017 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

1 کرون دانمارک
=
1.61 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
16.13 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
40.32 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
80.64 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
161.29 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
241.93 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
322.58 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
403.22 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
806.44 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,612.88 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
8,064.4 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

1 سامانی تاجیکستان
=
0.62 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
6.2 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
15.5 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
31 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
62 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
93 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
124 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
155 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
310 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
620.01 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
3,100.05 کرون دانمارک
7,440 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.4 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)