تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

1 USD
=
6.881 DKK
1 دلار آمریکابرابر است با6.881 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.145 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 6.881 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 6.881 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک دیروز 6.881 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
6.815 6.863 کمترین
7.020 6.978 بیشترین
6.909 6.915 میانگین
0.054 0.038 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

1 دلار آمریکا
=
6.88 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
68.81 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
172.03 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
344.05 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
688.1 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,032.15 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,376.2 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,720.25 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
3,440.5 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
6,881 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
34,405 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار آمریکا

1 کرون دانمارک
=
0.15 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
1.45 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
3.63 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
7.27 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
14.53 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
21.8 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
29.07 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
36.33 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
72.66 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
145.33 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
726.64 دلار آمریکا
57,600 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 57,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 57,900 تومان معامله می شد.

8,360 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 8,360 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/DKK فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به کرون دانمارک تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)