تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

1 USD
=
6.929 DKK
1 دلار آمریکابرابر است با6.929 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.144 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 6.929 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 6.929 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک دیروز 6.919 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
6.790 6.790 کمترین
7.124 6.981 بیشترین
6.978 6.876 میانگین
0.087 0.058 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک

1 دلار آمریکا
=
6.93 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
69.29 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
173.22 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
346.45 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
692.9 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,039.35 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,385.8 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,732.25 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
3,464.5 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
6,929 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
34,645 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار آمریکا

1 کرون دانمارک
=
0.14 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
1.44 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
3.61 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
7.22 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
14.43 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
21.65 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
28.86 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
36.08 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
72.16 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
144.32 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
721.6 دلار آمریکا
50,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 50,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,350 تومان معامله می شد.

7,320 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 7,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,320 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/DKK فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به کرون دانمارک تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)