تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

1 CAD
=
4.997 DKK
1 دلار کانادابرابر است با4.997 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.2 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک امروز یکشنبه 31 تیر 1403 برابر 4.997 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 4.997 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک دیروز 4.995 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
4.989 4.989 کمترین
5.106 5.100 بیشترین
5.054 5.052 میانگین
0.029 0.037 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

1 دلار کانادا
=
5 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
49.97 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
124.93 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
249.85 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
499.71 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
749.56 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
999.42 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,249.27 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,498.54 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
4,997.08 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
24,985.42 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

1 کرون دانمارک
=
0.2 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
2 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
5 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
10.01 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
20.01 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
30.02 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
40.02 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
50.03 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
100.06 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
200.12 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
1,000.58 دلار کانادا
41,950 تومان

قیمت دلار کانادا امروز یکشنبه 31 تیر 1403, در بازار 41,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 41,750 تومان معامله می شد.

8,390 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 31 تیر 1403, در بازار 8,390 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)