تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

1 THB
=
0.189 DKK
1 بات تایلندبرابر است با0.189 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با5.296 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 0.189 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.189 کرون دانمارک. نرخ تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک دیروز 0.190 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.187 0.187 کمترین
0.195 0.192 بیشترین
0.191 0.190 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

1 بات تایلند
=
0.19 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
1.89 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
4.72 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
9.44 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
18.88 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
28.32 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
37.77 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
47.21 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
94.41 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
188.83 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
944.14 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

1 کرون دانمارک
=
5.3 بات تایلند
10 بات تایلند
=
52.96 بات تایلند
25 بات تایلند
=
132.4 بات تایلند
50 بات تایلند
=
264.79 بات تایلند
100 بات تایلند
=
529.58 بات تایلند
150 بات تایلند
=
794.38 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,059.17 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,323.96 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,647.92 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
5,295.85 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
26,479.23 بات تایلند
1,755 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,765 تومان معامله می شد.

9,290 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 9,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,280 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)