تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به کرون دانمارک

1 CNY
=
0.967 DKK
1 یوان چینبرابر است با0.967 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با1.034 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به کرون دانمارک

نرخ تبدیل یوان چین به کرون دانمارک

نرخ تبدیل یوان چین به کرون دانمارک امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.967 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.967 کرون دانمارک. نرخ تبدیل یوان چین به کرون دانمارک دیروز 0.965 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.947 0.947 کمترین
0.991 0.967 بیشترین
0.962 0.957 میانگین
0.009 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل یوان چین به کرون دانمارک

1 یوان چین
=
0.97 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
9.67 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
24.17 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
48.33 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
96.67 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
145 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
193.33 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
241.67 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
483.33 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
966.66 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
4,833.31 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به یوان چین

1 کرون دانمارک
=
1.03 یوان چین
10 یوان چین
=
10.34 یوان چین
25 یوان چین
=
25.86 یوان چین
50 یوان چین
=
51.72 یوان چین
100 یوان چین
=
103.45 یوان چین
150 یوان چین
=
155.17 یوان چین
200 یوان چین
=
206.9 یوان چین
250 یوان چین
=
258.62 یوان چین
500 یوان چین
=
517.24 یوان چین
1000 یوان چین
=
1,034.49 یوان چین
5000 یوان چین
=
5,172.44 یوان چین
7,070 تومان

قیمت یوان چین امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 7,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,050 تومان معامله می شد.

7,320 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 7,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)