تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک

1 GBP
=
8.883 DKK
1 پوند انگلیسبرابر است با8.883 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.113 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 8.883 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 8.883 کرون دانمارک. نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک دیروز 8.877 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
8.659 8.797 کمترین
8.878 8.878 بیشترین
8.764 8.828 میانگین
0.061 0.023 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک

1 پوند انگلیس
=
8.88 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
88.83 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
222.08 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
444.16 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
888.33 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,332.49 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,776.65 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
2,220.82 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
4,441.63 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
8,883.27 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
44,416.34 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به پوند انگلیس

1 کرون دانمارک
=
0.11 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
1.13 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
2.81 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
5.63 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
11.26 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
16.89 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
22.51 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
28.14 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
56.29 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
112.57 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
562.86 پوند انگلیس
74,550 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 74,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 74,550 تومان معامله می شد.

8,480 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 8,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/DKK فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به کرون دانمارک تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)