تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک

1 RUB
=
0.073 DKK
1 روبل روسیهبرابر است با0.073 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با13.734 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.073 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.073 کرون دانمارک. نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک دیروز 0.072 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.068 0.071 کمترین
0.081 0.073 بیشترین
0.073 0.072 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک

1 روبل روسیه
=
0.07 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.73 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
1.82 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
3.64 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
7.28 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
10.92 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
14.56 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
18.2 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
36.41 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
72.81 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
364.05 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به روبل روسیه

1 کرون دانمارک
=
13.73 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
137.34 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
343.36 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
686.72 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,373.43 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
2,060.15 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,746.86 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
3,433.58 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
6,867.16 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
13,734.31 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
68,671.57 روبل روسیه
516 تومان

قیمت روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 516 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.39 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 514 تومان معامله می شد.

7,100 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 7,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)