تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به کرون دانمارک

1 EUR
=
7.463 DKK
1 یوروبرابر است با7.463 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.134 یورو
نرخ تبدیل یورو به کرون دانمارک

نرخ تبدیل یورو به کرون دانمارک

نرخ تبدیل یورو به کرون دانمارک امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 7.463 است. یعنی 1 یورو برابر است با 7.463 کرون دانمارک. نرخ تبدیل یورو به کرون دانمارک دیروز 7.455 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
7.446 7.446 کمترین
7.476 7.470 بیشترین
7.461 7.459 میانگین
0.005 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل یورو به کرون دانمارک

1 یورو
=
7.46 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
74.63 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
186.58 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
373.17 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
746.34 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,119.5 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,492.67 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,865.84 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
3,731.68 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
7,463.36 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
37,316.81 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به یورو

1 کرون دانمارک
=
0.13 یورو
10 یورو
=
1.34 یورو
25 یورو
=
3.35 یورو
50 یورو
=
6.7 یورو
100 یورو
=
13.4 یورو
150 یورو
=
20.1 یورو
200 یورو
=
26.8 یورو
250 یورو
=
33.5 یورو
500 یورو
=
66.99 یورو
1000 یورو
=
133.99 یورو
5000 یورو
=
669.94 یورو
54,200 تومان

قیمت یورو امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 54,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,450 تومان معامله می شد.

7,310 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 7,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/DKK فارکس می توانید یورو خود را به کرون دانمارک تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)