تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

1 AUD
=
4.496 DKK
1 دلار استرالیابرابر است با4.496 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.222 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403 برابر 4.496 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 4.496 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک دیروز 4.552 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
4.535 4.535 کمترین
4.648 4.648 بیشترین
4.594 4.618 میانگین
0.033 0.035 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

1 دلار استرالیا
=
4.5 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
44.96 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
112.4 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
224.8 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
449.61 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
674.41 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
899.22 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,124.02 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,248.04 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
4,496.08 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
22,480.39 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

1 کرون دانمارک
=
0.22 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
2.22 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
5.56 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
11.12 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
22.24 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
33.36 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
44.48 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
55.6 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
111.21 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
222.42 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
1,112.08 دلار استرالیا
38,370 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403, در بازار 38,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 190 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 38,560 تومان معامله می شد.

8,530 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403, در بازار 8,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.71 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)