تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 CHF
=
12.042 TJS
1 فرانک سوئیسبرابر است با12.042 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.083 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 12.042 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 12.042 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان دیروز 12.068 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
12.068 12.068 کمترین
12.754 12.508 بیشترین
12.417 12.294 میانگین
0.175 0.124 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 فرانک سوئیس
=
12.04 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
120.42 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
301.05 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
602.09 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,204.18 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,806.27 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,408.36 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,010.45 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,020.9 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12,041.8 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
60,209.02 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.83 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.08 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.15 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.3 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.46 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.61 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.76 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
41.52 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
83.04 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
415.22 فرانک سوئیس
54,650 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 54,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 54,750 تومان معامله می شد.

4,535 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 4,535 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,535 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)