تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 CHF
=
12 TJS
1 فرانک سوئیسبرابر است با12 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.083 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان امروز شنبه 30 تیر 1403 برابر 12.000 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 12.000 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان دیروز 12.038 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
11.795 11.795 کمترین
12.186 12.084 بیشترین
12.002 11.965 میانگین
0.079 0.071 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 فرانک سوئیس
=
12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
120 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
300 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
600 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,200 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,800 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,400 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,000 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,000 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12,000 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
60,000 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.83 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.08 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.17 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.33 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.5 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.67 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.83 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
41.67 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
83.33 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
416.67 فرانک سوئیس
64,700 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 30 تیر 1403, در بازار 64,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 64,550 تومان معامله می شد.

5,390 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 30 تیر 1403, در بازار 5,390 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.56 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,360 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)