تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 CHF
=
12.433 TJS
1 فرانک سوئیسبرابر است با12.433 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.08 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 12.433 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 12.433 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان دیروز 12.448 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
12.351 12.351 کمترین
13.012 12.705 بیشترین
12.628 12.501 میانگین
0.176 0.100 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 فرانک سوئیس
=
12.43 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
124.33 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
310.82 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
621.65 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,243.3 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,864.94 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,486.59 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,108.24 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,216.48 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12,432.95 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
62,164.77 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.8 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.01 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.02 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.04 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.06 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.09 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.11 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
40.22 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
80.43 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
402.16 فرانک سوئیس
66,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 66,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 66,150 تومان معامله می شد.

5,320 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 5,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,320 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)