تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس

1 USD
=
0.877 CHF
1 دلار آمریکابرابر است با0.877 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با1.14 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.877 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.877 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس دیروز 0.881 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.879 0.879 کمترین
0.921 0.910 بیشترین
0.899 0.893 میانگین
0.010 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس

1 دلار آمریکا
=
0.88 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
8.77 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
21.93 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
43.85 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
87.7 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
131.55 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
175.4 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
219.25 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
438.5 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
877 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
4,385 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به دلار آمریکا

1 فرانک سوئیس
=
1.14 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
11.4 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
28.51 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
57.01 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
114.03 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
171.04 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
228.05 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
285.06 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
570.13 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
1,140.25 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
5,701.25 دلار آمریکا
50,200 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 50,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

57,600 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 57,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/CHF فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سویس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/CHF فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به فرانک سویس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)