تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

1 TRY
=
0.028 CHF
1 لیر ترکیهبرابر است با0.028 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با35.423 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.028 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.028 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس دیروز 0.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.028 0.028 کمترین
0.030 0.029 بیشترین
0.029 0.028 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

1 لیر ترکیه
=
0.03 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.28 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.71 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
1.41 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
2.82 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
4.23 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
5.65 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
7.06 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
14.11 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
28.23 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
141.15 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

1 فرانک سوئیس
=
35.42 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
354.23 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
885.58 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,771.17 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
3,542.34 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
5,313.51 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
7,084.68 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
8,855.85 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
17,711.69 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
35,423.38 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
177,116.91 لیر ترکیه
1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,835 تومان معامله می شد.

65,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 65,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 65,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/TRY و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)