تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

1 SEK
=
0.082 CHF
1 کرون سوئدبرابر است با0.082 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با12.269 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 0.082 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.082 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس دیروز 0.081 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.080 0.080 کمترین
0.085 0.082 بیشترین
0.082 0.081 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

1 کرون سوئد
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.82 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.04 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.08 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.15 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.23 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.3 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.38 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
40.75 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
81.51 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
407.54 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

1 فرانک سوئیس
=
12.27 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
122.69 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
306.72 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
613.44 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,226.87 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,840.31 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,453.74 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
3,067.18 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
6,134.36 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
12,268.72 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
61,343.61 کرون سوئد
4,455 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 4,455 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,460 تومان معامله می شد.

54,650 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 54,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 54,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)