تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

1 SEK
=
0.084 CHF
1 کرون سوئدبرابر است با0.084 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با11.9 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 0.084 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.084 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس دیروز 0.083 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.082 0.083 کمترین
0.086 0.086 بیشترین
0.084 0.084 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

1 کرون سوئد
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.84 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.1 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.2 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.4 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.6 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.81 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
21.01 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
42.02 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
84.03 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
420.16 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

1 فرانک سوئیس
=
11.9 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
119 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
297.5 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
595.01 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,190.01 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,785.02 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,380.02 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,975.03 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
5,950.05 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
11,900.11 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
59,500.55 کرون سوئد
5,980 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 5,980 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.5 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,950 تومان معامله می شد.

71,150 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 71,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 71,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)