تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس

1 CNY
=
0.123 CHF
1 یوان چینبرابر است با0.123 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با8.114 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403 برابر 0.123 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.123 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس دیروز 0.124 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.123 0.123 کمترین
0.127 0.126 بیشترین
0.125 0.125 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل یوان چین به فرانک سوئیس

1 یوان چین
=
0.12 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
1.23 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
3.08 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
6.16 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
12.32 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
18.49 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
24.65 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
30.81 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
61.62 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
123.24 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
616.21 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به یوان چین

1 فرانک سوئیس
=
8.11 یوان چین
10 یوان چین
=
81.14 یوان چین
25 یوان چین
=
202.85 یوان چین
50 یوان چین
=
405.7 یوان چین
100 یوان چین
=
811.41 یوان چین
150 یوان چین
=
1,217.11 یوان چین
200 یوان چین
=
1,622.82 یوان چین
250 یوان چین
=
2,028.52 یوان چین
500 یوان چین
=
4,057.05 یوان چین
1000 یوان چین
=
8,114.09 یوان چین
5000 یوان چین
=
40,570.47 یوان چین
8,140 تومان

قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 8,140 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,120 تومان معامله می شد.

66,000 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 66,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.38 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 65,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)