تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

1 THB
=
0.025 CHF
1 بات تایلندبرابر است با0.025 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با40.581 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 0.025 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.025 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس دیروز 0.025 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.024 0.025 کمترین
0.025 0.025 بیشترین
0.025 0.025 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

1 بات تایلند
=
0.02 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.25 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.62 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
1.23 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
2.46 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
3.7 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
4.93 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
6.16 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
12.32 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
24.64 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
123.21 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

1 فرانک سوئیس
=
40.58 بات تایلند
10 بات تایلند
=
405.81 بات تایلند
25 بات تایلند
=
1,014.52 بات تایلند
50 بات تایلند
=
2,029.03 بات تایلند
100 بات تایلند
=
4,058.07 بات تایلند
150 بات تایلند
=
6,087.1 بات تایلند
200 بات تایلند
=
8,116.14 بات تایلند
250 بات تایلند
=
10,145.17 بات تایلند
500 بات تایلند
=
20,290.34 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
40,580.68 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
202,903.4 بات تایلند
1,755 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,765 تومان معامله می شد.

71,150 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 71,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 71,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)