تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

1 RUB
=
0.01 CHF
1 روبل روسیهبرابر است با0.01 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با102.094 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.010 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.010 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس دیروز 0.010 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.009 0.010 کمترین
0.010 0.010 بیشترین
0.010 0.010 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

1 روبل روسیه
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.1 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.24 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.49 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
0.98 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.47 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
1.96 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
2.45 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
4.9 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
9.79 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
48.97 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

1 فرانک سوئیس
=
102.09 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
1,020.94 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,552.36 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
5,104.72 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
10,209.44 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
15,314.16 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
20,418.88 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
25,523.6 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
51,047.2 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
102,094.4 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
510,472.01 روبل روسیه
698 تومان

قیمت روبل روسیه امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 698 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 697 تومان معامله می شد.

71,300 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 71,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 71,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)