تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

1 RUB
=
0.011 CHF
1 روبل روسیهبرابر است با0.011 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با90.11 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 0.011 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.011 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس دیروز 0.011 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.011 0.011 کمترین
0.023 0.012 بیشترین
0.012 0.011 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

1 روبل روسیه
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.11 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.28 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.55 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
1.11 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.66 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
2.22 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
2.77 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
5.55 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
11.1 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
55.49 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

1 فرانک سوئیس
=
90.11 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
901.1 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,252.75 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
4,505.5 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
9,011 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
13,516.5 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
18,022 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
22,527.5 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
45,055.01 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
90,110.01 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
450,550.06 روبل روسیه
619 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 619 تومان است که نسبت به روز گذشته 16 تومان (2.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 635 تومان معامله می شد.

55,850 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 55,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,350 تومان (2.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)