تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

1 GBP
=
1.111 CHF
1 پوند انگلیسبرابر است با1.111 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با0.9 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 1.111 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.111 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس دیروز 1.112 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
1.070 1.093 کمترین
1.115 1.115 بیشترین
1.097 1.103 میانگین
0.012 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

1 پوند انگلیس
=
1.11 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
11.11 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
27.78 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
55.56 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
111.13 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
166.69 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
222.25 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
277.81 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
555.63 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
1,111.25 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
5,556.26 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

1 فرانک سوئیس
=
0.9 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
9 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
22.5 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
44.99 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
89.99 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
134.98 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
179.98 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
224.97 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
449.94 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
899.89 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
4,499.43 پوند انگلیس
71,550 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 71,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 700 تومان (0.99 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 70,850 تومان معامله می شد.

65,100 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 65,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (1.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 64,300 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CHF فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سویس و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CHF فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به فرانک سویس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)