تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

1 GBP
=
1.11 CHF
1 پوند انگلیسبرابر است با1.11 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با0.901 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 1.110 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.110 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس دیروز 1.116 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
1.110 1.110 کمترین
1.141 1.118 بیشترین
1.117 1.113 میانگین
0.008 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

1 پوند انگلیس
=
1.11 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
11.1 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
27.75 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
55.5 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
111 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
166.51 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
222.01 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
277.51 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
555.02 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
1,110.04 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
5,550.18 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

1 فرانک سوئیس
=
0.9 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
9.01 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
22.52 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
45.04 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
90.09 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
135.13 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
180.17 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
225.22 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
450.44 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
900.87 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
4,504.36 پوند انگلیس
59,950 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 59,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.66 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 60,350 تومان معامله می شد.

54,600 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 54,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 54,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CHF فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سویس و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CHF فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به فرانک سویس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)