تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

1 AZN
=
0.535 CHF
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.535 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با1.868 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.535 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.535 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس دیروز 0.536 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.506 0.527 کمترین
0.537 0.537 بیشترین
0.521 0.532 میانگین
0.009 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

1 مانات آذربایجان
=
0.54 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
5.35 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
13.38 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
26.76 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
53.53 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
80.29 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
107.06 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
133.82 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
267.65 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
535.29 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
2,676.47 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

1 فرانک سوئیس
=
1.87 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
18.68 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
46.7 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
93.41 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
186.81 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
280.22 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
373.63 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
467.03 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
934.07 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,868.13 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
9,340.66 مانات آذربایجان
39,060 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 39,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (0.69 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 39,330 تومان معامله می شد.

73,000 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 73,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 73,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)