تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

1 BRL
=
1.906 TJS
1 رئال برزیلبرابر است با1.906 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.525 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 برابر 1.906 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 1.906 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان دیروز 1.923 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.884 1.884 کمترین
2.156 1.993 بیشترین
2.041 1.951 میانگین
0.080 0.028 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

1 رئال برزیل
=
1.91 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
19.06 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
47.64 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
95.28 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
190.56 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
285.83 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
381.11 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
476.39 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
952.78 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,905.55 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
9,527.76 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

1 سامانی تاجیکستان
=
0.52 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
5.25 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
13.12 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
26.24 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
52.48 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
78.72 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
104.96 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
131.2 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
262.39 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
524.78 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
2,623.91 رئال برزیل
10,270 تومان

قیمت رئال برزیل امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 10,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (1.44 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,420 تومان معامله می شد.

5,390 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 5,390 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.55 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,420 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به رئال برزیل و همچنین نرخ دلار به سامانی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رئال برزیل و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)