تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل

1 USD
=
4.904 BRL
1 دلار آمریکابرابر است با4.904 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.204 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 4.904 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 4.904 رئال برزیل. نرخ تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل دیروز 4.897 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
4.853 4.861 کمترین
5.167 4.967 بیشترین
4.975 4.900 میانگین
0.087 0.026 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل

1 دلار آمریکا
=
4.9 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
49.04 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
122.6 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
245.2 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
490.4 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
735.6 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
980.8 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
1,226 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
2,452 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
4,904 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
24,520 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به دلار آمریکا

1 رئال برزیل
=
0.2 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
2.04 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
5.1 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
10.2 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
20.39 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
30.59 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
40.78 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
50.98 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
101.96 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
203.92 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
1,019.58 دلار آمریکا
50,550 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 50,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.7 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,200 تومان معامله می شد.

10,370 تومان

قیمت رئال برزیل امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 10,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.58 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی برزیل و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)