تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به رئال برزیل

1 EUR
=
5.583 BRL
1 یوروبرابر است با5.583 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.179 یورو
نرخ تبدیل یورو به رئال برزیل

نرخ تبدیل یورو به رئال برزیل

نرخ تبدیل یورو به رئال برزیل امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 5.583 است. یعنی 1 یورو برابر است با 5.583 رئال برزیل. نرخ تبدیل یورو به رئال برزیل دیروز 5.584 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
5.310 5.381 کمترین
5.622 5.622 بیشترین
5.404 5.460 میانگین
0.065 0.069 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل یورو به رئال برزیل

1 یورو
=
5.58 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
55.83 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
139.58 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
279.16 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
558.32 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
837.47 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
1,116.63 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
1,395.79 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
2,791.58 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
5,583.16 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
27,915.78 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به یورو

1 رئال برزیل
=
0.18 یورو
10 یورو
=
1.79 یورو
25 یورو
=
4.48 یورو
50 یورو
=
8.96 یورو
100 یورو
=
17.91 یورو
150 یورو
=
26.87 یورو
200 یورو
=
35.82 یورو
250 یورو
=
44.78 یورو
500 یورو
=
89.56 یورو
1000 یورو
=
179.11 یورو
5000 یورو
=
895.55 یورو
69,050 تومان

قیمت یورو امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 69,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,700 تومان (2.4 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 70,750 تومان معامله می شد.

12,370 تومان

قیمت رئال برزیل امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 12,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (2.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی برزیل و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)