تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

1 GEL
=
1.947 BRL
1 لاری گرجستانبرابر است با1.947 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.514 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 1.947 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 1.947 رئال برزیل. نرخ تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل دیروز 1.917 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
1.835 1.835 کمترین
1.917 1.917 بیشترین
1.867 1.873 میانگین
0.018 0.025 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

1 لاری گرجستان
=
1.95 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
19.47 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
48.68 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
97.36 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
194.71 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
292.07 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
389.43 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
486.78 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
973.57 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
1,947.13 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
9,735.66 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

1 رئال برزیل
=
0.51 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
5.14 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
12.84 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
25.68 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
51.36 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
77.04 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
102.72 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
128.39 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
256.79 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
513.58 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
2,567.88 لاری گرجستان
24,670 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 24,670 تومان است که نسبت به روز گذشته 380 تومان (1.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 25,050 تومان معامله می شد.

12,670 تومان

قیمت رئال برزیل امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 12,670 تومان است که نسبت به روز گذشته 390 تومان (2.99 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 13,060 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)