تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

1 AZN
=
3.218 BRL
1 مانات آذربایجانبرابر است با3.218 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.311 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 3.218 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 3.218 رئال برزیل. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل دیروز 3.205 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
2.984 3.173 کمترین
3.332 3.332 بیشترین
3.110 3.220 میانگین
0.092 0.038 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

1 مانات آذربایجان
=
3.22 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
32.18 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
80.46 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
160.91 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
321.82 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
482.74 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
643.65 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
804.56 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
1,609.12 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
3,218.24 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
16,091.18 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

1 رئال برزیل
=
0.31 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
3.11 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
7.77 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
15.54 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
31.07 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
46.61 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
62.15 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
77.68 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
155.36 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
310.73 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,553.65 مانات آذربایجان
33,670 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 33,670 تومان است که نسبت به روز گذشته 620 تومان (1.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,290 تومان معامله می شد.

10,460 تومان

قیمت رئال برزیل امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 10,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 240 تومان (2.24 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)