تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

1 AZN
=
2.879 BRL
1 مانات آذربایجانبرابر است با2.879 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.347 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 2.879 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 2.879 رئال برزیل. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل دیروز 2.880 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
2.849 2.853 کمترین
3.043 2.979 بیشترین
2.925 2.887 میانگین
0.052 0.028 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

1 مانات آذربایجان
=
2.88 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
28.79 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
71.97 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
143.94 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
287.89 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
431.83 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
575.78 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
719.72 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
1,439.45 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
2,878.89 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
14,394.47 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

1 رئال برزیل
=
0.35 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
3.47 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
8.68 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
17.37 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
34.74 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
52.1 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
69.47 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
86.84 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
173.68 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
347.36 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,736.78 مانات آذربایجان
29,840 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 29,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,880 تومان معامله می شد.

10,360 تومان

قیمت رئال برزیل امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 10,360 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.19 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,380 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)