تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به رئال برزیل

1 CNY
=
0.69 BRL
1 یوان چینبرابر است با0.69 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با1.449 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به رئال برزیل

نرخ تبدیل یوان چین به رئال برزیل

نرخ تبدیل یوان چین به رئال برزیل امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.690 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.690 رئال برزیل. نرخ تبدیل یوان چین به رئال برزیل دیروز 0.686 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
0.674 0.684 کمترین
0.695 0.693 بیشترین
0.686 0.688 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل یوان چین به رئال برزیل

1 یوان چین
=
0.69 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
6.9 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
17.25 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
34.51 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
69.02 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
103.53 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
138.03 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
172.54 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
345.09 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
690.17 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
3,450.86 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به یوان چین

1 رئال برزیل
=
1.45 یوان چین
10 یوان چین
=
14.49 یوان چین
25 یوان چین
=
36.22 یوان چین
50 یوان چین
=
72.45 یوان چین
100 یوان چین
=
144.89 یوان چین
150 یوان چین
=
217.34 یوان چین
200 یوان چین
=
289.78 یوان چین
250 یوان چین
=
362.23 یوان چین
500 یوان چین
=
724.46 یوان چین
1000 یوان چین
=
1,448.91 یوان چین
5000 یوان چین
=
7,244.57 یوان چین
7,970 تومان

قیمت یوان چین امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 7,970 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,980 تومان معامله می شد.

11,560 تومان

قیمت رئال برزیل امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 11,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 11,620 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)