تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

1 AMD
=
0.012 BRL
1 درام ارمنستانبرابر است با0.012 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با81.864 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.012 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.012 رئال برزیل. نرخ تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل دیروز 0.012 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
0.012 0.012 کمترین
0.013 0.012 بیشترین
0.012 0.012 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

1 درام ارمنستان
=
0.01 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
0.12 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
0.31 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
0.61 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
1.22 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
1.83 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
2.44 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
3.05 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
6.11 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
12.22 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
61.08 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

1 رئال برزیل
=
81.86 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
818.64 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
2,046.61 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
4,093.22 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
8,186.43 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
12,279.65 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
16,372.87 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
20,466.08 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
40,932.17 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
81,864.34 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
409,321.69 درام ارمنستان
12,590 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 12,590 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,590 تومان معامله می شد.

10,310 تومان

قیمت رئال برزیل امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 10,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)