تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 ARS
=
0.013 TJS
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.013 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با78.937 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.013 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.013 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان دیروز 0.013 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.013 0.013 کمترین
0.013 0.013 بیشترین
0.013 0.013 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 پزو آرژانتین
=
0.01 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.13 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.32 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
0.63 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1.27 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1.9 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2.53 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3.17 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6.33 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12.67 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
63.34 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 سامانی تاجیکستان
=
78.94 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
789.37 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
1,973.41 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
3,946.83 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
7,893.66 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
11,840.48 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
15,787.31 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
19,734.14 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
39,468.28 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
78,936.56 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
394,682.79 پزو آرژانتین
79 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 79 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (6.76 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 74 تومان معامله می شد.

6,250 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 6,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 360 تومان (6.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,890 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به سامانی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)