تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 ARS
=
0.03 TJS
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.03 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با32.919 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.030 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.030 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان دیروز 0.030 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.030 0.030 کمترین
0.032 0.031 بیشترین
0.031 0.031 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 پزو آرژانتین
=
0.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.3 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.76 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.52 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3.04 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
4.56 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
6.08 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
7.59 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
15.19 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
30.38 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
151.89 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 سامانی تاجیکستان
=
32.92 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
329.19 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
822.98 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1,645.96 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
3,291.91 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
4,937.87 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
6,583.82 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
8,229.78 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
16,459.55 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
32,919.1 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
164,595.51 پزو آرژانتین
141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 141 تومان معامله می شد.

4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به سامانی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)