تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 USD
=
864.75 ARS
1 دلار آمریکابرابر است با864.75 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 864.750 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 864.750 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین دیروز 864.750 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
838.950 864.750 کمترین
864.750 864.750 بیشترین
858.330 864.750 میانگین
8.163 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 دلار آمریکا
=
864.75 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
8,647.5 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
21,618.75 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
43,237.5 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
86,475 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
129,712.5 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
172,950 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
216,187.5 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
432,375 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
864,750 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
4,323,750 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.03 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.06 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.12 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.17 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.23 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.29 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.58 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
1.16 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
5.78 دلار آمریکا
57,900 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 57,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 58,250 تومان معامله می شد.

66 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 66 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 67 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)