تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 USD
=
361.03 ARS
1 دلار آمریکابرابر است با361.03 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.003 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 361.030 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 361.030 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین دیروز 360.010 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
347.194 347.194 کمترین
360.530 360.530 بیشترین
351.150 353.630 میانگین
2.948 4.070 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 دلار آمریکا
=
361.03 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
3,610.3 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
9,025.75 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
18,051.5 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
36,103 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
54,154.5 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
72,206 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
90,257.5 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
180,515 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
361,030 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
1,805,150 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.03 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.07 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.14 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.28 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.42 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.55 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.69 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
1.38 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
2.77 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
13.85 دلار آمریکا
50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,550 تومان معامله می شد.

140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 141 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)