تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین

1 GBP
=
1,071.561 ARS
1 پوند انگلیسبرابر است با1,071.561 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1,071.561 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1,071.561 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین دیروز 1,072.891 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
1039.384 1071.561 کمترین
1095.374 1095.374 بیشترین
1068.691 1081.191 میانگین
15.899 6.316 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین

1 پوند انگلیس
=
1,071.56 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
10,715.61 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
26,789.03 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
53,578.07 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
107,156.13 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
160,734.2 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
214,312.27 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
267,890.33 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
535,780.67 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
1,071,561.34 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
5,357,806.69 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به پوند انگلیس

1 پزو آرژانتین
=
0 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.01 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.02 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
0.05 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
0.09 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
0.14 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
0.19 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
0.23 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
0.47 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
0.93 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
4.67 پوند انگلیس
79,700 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 79,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 80,100 تومان معامله می شد.

75 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 75 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 75 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند انگلیس و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)