تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

1 SEK
=
34.472 ARS
1 کرون سوئدبرابر است با34.472 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.029 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 34.472 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 34.472 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین دیروز 34.181 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
31.086 31.311 کمترین
34.272 34.272 بیشترین
32.047 32.811 میانگین
0.832 1.021 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

1 کرون سوئد
=
34.47 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
344.72 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
861.81 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1,723.62 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
3,447.24 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
5,170.86 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
6,894.48 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
8,618.1 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
17,236.2 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
34,472.4 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
172,361.98 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

1 پزو آرژانتین
=
0.03 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.29 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.73 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1.45 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
2.9 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
4.35 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
5.8 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
7.25 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
14.5 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
29.01 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
145.04 کرون سوئد
4,870 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,860 تومان معامله می شد.

141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به کرون سوئد و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)