تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین

1 CNY
=
50.39 ARS
1 یوان چینبرابر است با50.39 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.02 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 50.390 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 50.390 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین دیروز 49.948 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
47.561 47.561 کمترین
50.228 50.228 بیشترین
48.268 48.728 میانگین
0.673 0.899 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل یوان چین به پزو آرژانتین

1 یوان چین
=
50.39 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
503.9 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
1,259.74 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
2,519.48 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
5,038.96 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
7,558.44 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
10,077.93 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
12,597.41 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
25,194.81 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
50,389.63 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
251,948.14 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به یوان چین

1 پزو آرژانتین
=
0.02 یوان چین
10 یوان چین
=
0.2 یوان چین
25 یوان چین
=
0.5 یوان چین
50 یوان چین
=
0.99 یوان چین
100 یوان چین
=
1.98 یوان چین
150 یوان چین
=
2.98 یوان چین
200 یوان چین
=
3.97 یوان چین
250 یوان چین
=
4.96 یوان چین
500 یوان چین
=
9.92 یوان چین
1000 یوان چین
=
19.85 یوان چین
5000 یوان چین
=
99.23 یوان چین
7,110 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,110 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به یوآن چین و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)