تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

1 AMD
=
0.894 ARS
1 درام ارمنستانبرابر است با0.894 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با1.118 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.894 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.894 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین دیروز 0.890 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
0.816 0.869 کمترین
0.912 0.893 بیشترین
0.883 0.877 میانگین
0.020 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

1 درام ارمنستان
=
0.89 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
8.94 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
22.35 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
44.71 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
89.41 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
134.12 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
178.83 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
223.53 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
447.07 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
894.13 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
4,470.65 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

1 پزو آرژانتین
=
1.12 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
11.18 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
27.96 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
55.92 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
111.84 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
167.76 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
223.68 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
279.6 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
559.2 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
1,118.4 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
5,592.02 درام ارمنستان
12,540 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 12,540 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (1.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (1.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به درام ارمنستان و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)