تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین

1 SAR
=
95.875 ARS
1 ریال عربستانبرابر است با95.875 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.01 ریال عربستان
نرخ تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 95.875 است. یعنی 1 ریال عربستان برابر است با 95.875 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین دیروز 95.341 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
92.536 92.536 کمترین
95.741 95.741 بیشترین
93.525 94.006 میانگین
0.645 0.940 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عربستان به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین

1 ریال عربستان
=
95.87 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
958.75 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
2,396.87 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
4,793.73 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
9,587.47 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
14,381.2 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
19,174.93 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
23,968.67 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
47,937.33 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
95,874.67 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
479,373.33 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به ریال عربستان

1 پزو آرژانتین
=
0.01 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
0.1 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
0.26 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
0.52 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
1.04 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
1.56 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
2.09 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
2.61 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
5.22 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
10.43 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
52.15 ریال عربستان
13,530 تومان

قیمت ریال عربستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 13,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,570 تومان معامله می شد.

141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عربستان به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ریال عربستان را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عربستان و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)