تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

1 THB
=
9.714 ARS
1 بات تایلندبرابر است با9.714 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.103 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 9.714 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 9.714 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین دیروز 9.696 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
7.186 9.683 کمترین
10.071 10.071 بیشترین
8.762 9.831 میانگین
1.073 0.106 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

1 بات تایلند
=
9.71 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
97.14 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
242.85 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
485.7 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
971.41 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
1,457.11 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
1,942.82 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
2,428.52 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
4,857.04 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
9,714.09 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
48,570.44 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

1 پزو آرژانتین
=
0.1 بات تایلند
10 بات تایلند
=
1.03 بات تایلند
25 بات تایلند
=
2.57 بات تایلند
50 بات تایلند
=
5.15 بات تایلند
100 بات تایلند
=
10.29 بات تایلند
150 بات تایلند
=
15.44 بات تایلند
200 بات تایلند
=
20.59 بات تایلند
250 بات تایلند
=
25.74 بات تایلند
500 بات تایلند
=
51.47 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
102.94 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
514.72 بات تایلند
1,375 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 1,375 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,380 تومان معامله می شد.

141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به بات تایلند و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)